Nowy kurs już 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 17.00 - Zapraszamy!

Szkolenie podstawowe w zakresie prawa jazdy kat. B może rozpocząć osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla kategorii prawa jazdy kat. B wiek, czyli 18 lat (można rozpocząć 3 miesiące przed datą narodzin.)
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii (badania wykonujemy w siedzibie szkoły)
 • posiada jedno zdjęcie
 • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym
 • stworzyła w Starostwie Powiatowym/Urzędzie Miejskim, Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). (profil zakładamy po pierwszym spotkaniu organizacyjnym oraz badaniach lekarskich)

Kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej trzy miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy określonej kategorii. A zatem osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii B może rozpocząć szkolenie najwcześniej mając ukończone 17 lat i 9 miesięcy.

Szkolenie polega na przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych teoretycznych zawierających szkolenie z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz 1 pomocy medycznej.

Po ukończeniu zajęć teoretycznych należy odbyć jazdy praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym zgodnym z zasadami obowiązującymi na egzaminie państwowym. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych, osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie takie oznacza, iż dana osoba posiada wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu i została uznaną za przygotowaną do przystąpienia do egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

W szkole jazdy PROLOG:

 • Posiadamy najnowsze pojazdy, spójne z pojazdami WORD (3xToyota Yaris)
 • Badania lekarskie organizowane są w siedzibie szkoły
 • Każdy kursant otrzymuje aktualny pakiet szkoleniowy zawierający testy egzaminacyjne CD + książkę z przepisami ruchu drogowego
 • Oragnizujemy ponadprogramowe spotkania z psychologiem, dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w klimatyzowanej sali z wykorzystaniem nowoczesnych prezentacji multimedialnych
 • Dni oraz godziny zajęć teoretycznych ustalane są pod daną grupę
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej odbywają się w siedzibie szkoły
 • Organizujemy jazdy po placu manewrowym WORD, samochodami egzaminacyjnymi WORD
 • Jazdy rozpoczynamy i kończymy w rejonach egzaminacyjnych
 • Niezaliczony egzamin wewnętrzny praktyczny, z racji na godziny gratisowe nie wiąże się z koniecznością wykupowania dodatkowych godzin
 • Dostępne samochody: Toyoty Yaris (najnowsze modele)
 • Posiadamy troleje, symulujące poślizg pojadu. (jazdy po uzgodnieniu z instruktorami).