Nowy kurs już 25 czerwca 2024 roku o godzinie 17.00 - Zapraszamy!

Szkolenie podstawowe w zakresie prawa jazdy kat. B może rozpocząć osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla kategorii prawa jazdy kat. B wiek, czyli 18 lat (można rozpocząć 3 miesiące przed datą narodzin.)
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii (badania wykonujemy w siedzibie szkoły)
 • posiada jedno zdjęcie
 • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym
 • stworzyła w Starostwie Powiatowym/Urzędzie Miejskim, Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). (profil zakładamy po pierwszym spotkaniu organizacyjnym oraz badaniach lekarskich)

Kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej trzy miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy określonej kategorii. A zatem osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii B może rozpocząć szkolenie najwcześniej mając ukończone 17 lat i 9 miesięcy.

Szkolenie polega na przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych teoretycznych zawierających szkolenie z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz 1 pomocy medycznej.

Po ukończeniu zajęć teoretycznych należy odbyć jazdy praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym zgodnym z zasadami obowiązującymi na egzaminie państwowym. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych, osobie szkolonej zostaje zaktualizowane PKK co jest jednoznaczne z POZYTYWNYM ukończeniem kursu. Zaliczenie egzaminu pojazdem z automatyczną skrzynią biegów (kat. C,C+E) nie powoduje wpisu w prawie jazdy, ograniczającego jazdę o jazdę z manualną skrzynią biegów. Można jeździć zarówno automatem jak i pojazdami z manualną skrzynią biegów.

Szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E może rozpocząć osoba, która:

Osiągnęła wymagany wiek 21 lat (kandydat może rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed urodzinami), lub 18 lat ale wówczas jest konieczność rozpoczęcia pełnego szkolenia na kwalifikację wstępną.

Posiada orzeczenie o przeprowadzonym badaniu psychotechnicznym

Posiada orzeczenie lekarskie odpowiednie do danej kategorii prawa jazdy

Posiada jedno zdjęcie

Stworzyła w Starostwie Powiatowym/Urzędzie Miejskim, Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). (profil zakładamy po badaniach lekarskich oraz uzyskaniu orzeczenia psychotechnicznego)

W szkole jazdy PROLOG:

 • Posiadamy najnowsze modele 3x toyoty yaris (2020r i 2023r), spójne z pojazdami WORD
 • Badania lekarskie organizowane są w siedzibie szkoły (kat B)
 • Każdy kursant otrzymuje pakiet zawierający kod dostępu do aplikacji z testami egzaminacyjnymi + książkę z przepisami ruchu drogowego
 • Organizujemy ponadprogramowe spotkania z psychologiem, dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w klimatyzowanej sali z wykorzystaniem nowoczesnych prezentacji multimedialnych
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej odbywają się w siedzibie szkoły
 • Organizujemy jazdy po placu manewrowym DORD
 • Jazdy rozpoczynamy i kończymy w rejonach egzaminacyjnych
 • Niezaliczony egzamin wewnętrzny praktyczny, z racji na godziny gratisowe nie wiąże się z koniecznością wykupowania dodatkowych godzin
 • Posiadamy samochód ciężarowy z automatyczną skrzynią biegów, podstawiany na egzamin w cenie kursu (pierwsze podejście) kolejne płatne wdg. cennika w zakładce cennik.